nieuws

12-04-2017

Energiemarkt onzekerder over prijs dan klimaat

Schommelingen in energieprijzen houden de energiesector meer wakker dan de klimaatkwestie. Wel komen digitalisering, innovatie en opslag van elektriciteit hoger op de agenda komen dankzij de energietransitie.
Meer dan 1300 ceo’s, ministers en experts, die zich in 90 landen bezighouden met energie, vertellen in het jaarlijkse ‘Issues Monitor’ van The World Energy Council welke kwesties hen bezighouden. De editie van 2017 maakt duidelijk dat onzekerheid over energieprijzen hun besluitvorming het meest beïnvloedt. Deze prijsvolatiliteit is volgens The World Energy Council een ´waarschijnlijk gevolg´ van de voorspelde piekvraag en de teruglopende investeringen van oliebedrijven. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde eerder al voor dezelfde prijsschommelingen.

Klimaatproblematiek
Prijsvolatiliteit is volgens The World Energy Issues Monitor 2017 een meer impactvolle en onzekere kwestie voor de energiesector dan de klimaatproblematiek. Dit lijkt verrassend, aldus de onderzoekers, aangezien de belangrijkste drijfveer van de energietransitie het terugdringen van de CO2-uitstoot is. Maar met het akkoord van Parijs in het achterhoofd is het volgens The World Energy Council duidelijk dat ‘energieleiders’ geloven dat de wereld onherroepelijk toewerkt naar CO2-reductie en dat de energietransitie niet langer helemaal afhangt van een wereldwijd klimaatakkoord.

Energiebesparing
Energiebesparing is dit jaar minder belangrijk voor de top van de sector dan prijsschommelingen, maar blijft een ‘fundamentele rol’ spelen in de energietransitie. Dat concludeert The World Energy Council in het rapport. De organisatie wijst erop dat steeds meer landen energiebesparing met wetgeving afdwingen en verwacht dat energiebesparing een ‘priority action area’ blijft, dat wordt aangezwengeld door digitalisering, smart grids en CO2-reductieplannen. Een voorbeeld hiervan is het maatregelenpakket ‘Schone Energie voor alle Europeanen’ van de Europese Commissie, dat een energiebesparing van 30 procent oplegt voor 2030.

Nieuwe prioriteiten
De top van de energiesector heeft te maken met ‘disruptieve’ verandering door de energietransitie, zo maakt secretarisgeneraal Christoph Frei van The World Energy Council op uit het rapport. “Innovatiekwesties als digitalisering, decentralisering, innovatief marktontwerp en opslag van elektriciteit houden de sector steeds meer bezig. Deze onderwerpen bepalen nu de wereldwijde energieagenda, waar ze vijf jaar geleden zeker geen prioriteit waren,” aldus Frei.

The World Energy Council concludeert dat de nieuwe prioriteiten tegenover de vraag naar leveringszekerheid en prijsvoordeel staan. Ook is de rol van geopolitiek in energie volgens de organisatie belangrijker dan ooit, gezien de implicaties van digitalisering, de verwachte piekvraag in komende jaren en de klimaatproblematiek. Dat alles kan zorgen voor ‘stranded resources’, waarbij fossiele brandstofassets voortijdig worden afgeschreven of sterk in waarde dalen, wat de bestaande energiesector bedreigt.

Bron: ensoc.nl

Adresgegevens

Pastoor Koopmanweg 18
1784 NX Den Helder

OPENINGSTIJDEN

Maandag
t/m vrijdag:
09.00 - 17.30 uur

Contact

Energie: 085 - 401 84 00

Algemeen: 0223 - 222 130

info@roi-support.com

VOlg ons