nieuws

26-04-2017

Laagste gasopbrengst in 40 jaar, dichtdraaien gaskraan kostte 3 miljard

Met 2,4 miljard euro aan aardgasbaten haalde de overheid vorig jaar de laagste opbrengst sinds 1975.
De winning van aardgas en aardolie lag daarmee bijna 3 miljard euro lager dan in 2015, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Hoogste opbrengst ooit 
In 2013 ontving de overheid met 15,4 miljard euro nog de hoogste opbrengst ooit aan aardgasbaten. In de drie jaren daarna namen de aardgasbaten met circa 85 procent af. Ondanks dat sloot Nederland het jaar toch af met een overschot op de begroting van 2,9 miljard euro, schrijft het CBS.

De afname heeft twee oorzaken. Ten eerste wordt er flink minder aardgas geproduceerd. In Groningen werd een productieplafond ingesteld vanwege de aardbevingen in het wingebied. Daardoor nam de winning uit het Groningenveld af van 54 miljard kubieke meter (m3) in 2013 naar 24 miljard in 2016.

Ook de overige productie op land nam af en wordt er sinds de piek in 2000 alleen maar minder gas geproduceerd uit de velden in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Sterk lagere prijzen 
De totale winning van aardgas daalde zo van bijna 85 miljard m3 in 2013 naar ongeveer 48,5 miljard m3 in 2016. Tot slot droegen ook de lagere prijzen sterk bij aan de dalende inkomsten uit aardgas. De producentenprijzen voor aardgas zijn in 2016 bijna gehalveerd ten opzichte van 2013.

Sinds het begin van de gaswinning in de jaren vijftig is in Nederland 3.637 miljard m3 aardgas gewonnen. Dit leverde de schatkist tot en met 2015 280 miljard euro aan inkomsten op.

Bron: https://www.rtlnieuws.nl

Adresgegevens

Pastoor Koopmanweg 18
1784 NX Den Helder

OPENINGSTIJDEN

Maandag
t/m vrijdag:
09.00 - 17.30 uur

Contact

Energie: 085 - 401 84 00

Algemeen: 0223 - 222 130

info@roi-support.com

VOlg ons